Buletine informative

ELEMENTE STRICT NECESARE ŞI DE CARE UN AUDITOR TREBUIE SĂ ŢINĂ SEAMA ATUNCI CÂND STABILEŞTE CONFORMITATEA CU CAP. 7.6. DIN SR EN ISO 9001:2008

Ciobanu Emil

I.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ PENTRU ACTIVITATEA DE METROLOGIE

  • Aceste documente pot fi structurate în două mari categorii după cum urmează:

I.1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT

Cele mai importante regl ...

Noua editie a standardului ISO 9004:2010, intitulata "Conducerea unei organizatii catre un succes durabil. O abordare bazata pe managementul calitatii"

Ciobanu Emil

Standardul european ISO 9004:2009 a fost preluat ca standard roman SR EN ISO 9004:2010, această ediţie înlocuind EN ISO 9004:2000. Structura standardului ISO 9004 ediţia din 2010 diferă de cea a ediţiei 2000, care a fost conceputa ca o pereche a ISO 9001. La ediţia anterioară era o corespondenţă strictă ...

Siguranta alimentului pe intelesul tuturor (brosura)

Ciobanu Emil

1) Prezentare Proiect

  • Proiectul "Formarea profesională a adulţilor cu studii superioare, în managementul calităţii/mediului/siguranţei alimentului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei informaţiilor şi responsabilitate socială pentru dobâ ...

Management combinat pe intelesul tuturor (brosura)

Ciobanu Emil

1) Prezentare proiect

  • Proiectul "Formarea profesionala in management, conditie pentru pregătirea mediului de afaceri din zona de Vest, la nivelul impus de Uniunea Europeană ( Proiect nr. 2005/017-533.04.02.02.01.506 din cadrul Programului Coeziunea Economică şi Socială, De ...