Ciobanu Emil

EVALUARE IFS-GLOBAL MARKET FOOD 2

prin SYSCERT SRL

 

SIGURANTA ALIMENTELOR- Standarde private

SYSCERT, pe langa certificarea conform ISO 22000 si HACCP  ca partener al TUV HESSEN,  poate  efectua evaluari ale sistemelor de management al sigurantei alimentelor conform unor standarde,  numite PRIVATE, ex. GLOBAL MARKET FOOD 2 .

In lume sunt  peste  20 de standarde private referitoare la siguranța alimentelor, solicitate in diverse forme. Organizatia de standardizare ISO (care elaborează standarde recunoscute international) a elaborat familia ISO 22000 care se doreste sa fie impusa in timp ca principala referință a certificărilor in domeniul siguranței alimentelor la nivel mondial.

 

IFS ( International Featured Standard) este un standard asa numit „privat”, solicitat de marile rețelele de magazine din Germania. IFS  este un standard care are o orientare mai puternica spre produs decat ISO 22000, care in principal este un standard de sistem de management.

Certificarea IFS este solicitată  cand produsul se vinde sub marca proprie a rețelei respective. 

SYSCERT  A OBTINUT  in 2014  inregistrarea  ca evaluator al furnizorilor Marilor Retele initial  pentru METRO. Ulterior am facut  evaluari pentru mai multe retele In prezent  avem contract de recunoaștere cu organizatia IFS pentru evaluari IFS system GLOBAL MARKET FOOD 2.

La METRO  am evaluat  mai multe tipuri de furnizori atat din domeniul FOOD cat si NON FOOD conform unui chestionar transmis de METRO CASH & CARRY. Functie de cum solicita clientul,

SYSCERT poate introduce  rapoartele de evaluare a furnizorilor in baza de date a organizației  IFS din Germania, sau le transmite furnizorilor  rapoartele de evaluare si listele cu acțiuni corective, pe care aceștia le folosesc in relatia cu Marile Retele.

Sunt cazuri cand marile rețele acceptă evaluarea SYSCERT, pentru perioada de tranzitie (de obicei un an) pana la  realizarea  certificarii  IFS de catre un organism inregistrat,  sau se accepta Global Market Food pe perioada nelimitata functie de marimea cifrei de afaceri. Sunt abordări diferite de la retea la retea

 

Se poate verifica siteul IFS pe care gasiti si SYSCERT SRL Romania -   ifs-certification.com:

https://www.ifs-certification.com/index.php/en/partners/certification-bodies?filter=&standard=0&country=0&FLD_COUNTRY

Pe siteul IFS,  SYSCERT este inregistrat ca fiind agreat pentru IFS Global Markets  Food 2.

Marile retele  doresc  ca  furnizorii  de marcă proprie sa fie certificati conform standardului IFS Food, insa, in cazul furnizorilor noi, sau al organizațiilor mici, acceptă initial  si evaluarea  GLOBAL MARKET FOOD2 - care acopera IFS GM Intemediate level care satisface cca 50% din cerintele standardului IFS Food si cuprinde inclusiv IFS GM Basic level care satisface cca 30% din cerintele standardului IFS Food..

Programul GLOBAL MARKET FOOD 2 este destinat sprijinirii afacerilor/organizațiilor  mici și / sau mai puțin avansate,  in :

  • implementarea sistemelor proprii de gestionare a siguranței alimentului și
  • în inițierea activităților de implementare a standardului  IFS.

 

DOMENIUL DE APLICARE

Programul include

  • diferite niveluri de liste de verificare și
  • protocol de evaluare

pentru a  controla  procesul de funcționare  asistemului de siguranța alimentului  și a implementa un sistem complet de gestionare a siguranței alimentare. .

Programul constă in două liste de verificare de nivel diferit, cu cerințe care trebuie îndeplinite într-un interval de timp stabilit.

 1. Cerințe  nivel de bază

1.1. Sisteme de management al siguranței alimentului

• Specificații incluzând lansarea fabricatiei produsului, trasabilitatea, gestionarea incidentelor de siguranță alimentară, controlul produsului neconform, acțiuni corective

1.2. bune practici de fabricație

• Igienă personală, mediu pentru  desfășurarea proceselor, curățenie și dezinfecție, control contaminare produs, combaterea dăunătorilor, calitatea apei

1.3. Controlul riscurilor alimentare

• Controlul riscurilor alimentare - generale și specifice, controlul alergenilor

 2. Cerințe de nivel intermediar

2.1. Sisteme de management al siguranței alimentelor

• Specificații, inclusiv lansarea produsului, trasabilitatea, gestionarea incidentelor în materie de siguranță alimentară, controlul produsului neconform, acțiuni corective

2.2. bune practici de fabricație

• Întreținerea instalațiilor și echipamentelor, facilități de personal, gestionarea deșeurilor, depozitare și transport

2.3. HACCP și cerințe suplimentare

• HACCP, Siguranța  alimentelor

• Certificarea  IFS FOOD

OBIECTIVE

• Facilitarea accesului la piața locală

• Acceptarea reciprocă de-a lungul lanțului de furnizare și

• Oferirea unui cadru pentru a asista afacerile mici și mai puțin dezvoltate

• Monitorizare

• Dezvoltare

• Evaluare

• Obiectivul final poate fi obținerea certificării IFS Food într-o perioadă de timp stabilită

 

BENEFICII

Programul IFS Global Markets Food combină listele de verificare a cerintelor Globale cu avantajele oferite de următoarele elemente:

• Protocol de evaluare IFS pentru companii mici mai puțin dezvoltate

• O abordare sistematică pentru atingerea standardului alimentar IFS într-o anumită perioadă

• Cerințe de bază de calificare pentru organismele de certificare / Evaluare a furnizorilor și evaluatorilor de servicii

• Un sistem uniform de evaluare consecvent cu cerințele  IFS.

• O abordare pentru un proces de îmbunătățire continuă în cadrul sistemului de evaluare IFS

• Compatibilitate  și transparență pe întregul lanț de aprovizionare

• Reducerea costurilor și a timpului atât pentru furnizori cât și pentru retaileri

• Un sistem de raportare structurat și consecvent

• Software-ul IFS „auditXpressTM” pentru un raport de evaluare ușor și consecvent

• Baza de date IFS pentru a simplifica monitorizarea furnizorilor și partenerilor Rapoartele de audit se incarcă  in baza de date a organizației  IFS  si poate fi accesată de Marile Retele.

Concluziile sunt:

-   Evaluarea  Global Market Food  poate fi efectuată  de SYSCERT SRL. Acestea sunt considerate etape pregătitoare pentru certificarea IFS care se efectueaza de un organism inregistrat   in baza de date a organizației  IFS.

- Durata auditului la fata locului depinde de mărimea organizatiei si diversitatea produselor.

-  Pentru evaluare se folosesc formulare, ex chestionarul cu intrebări si grila de evaluare primită de la IFS;

- Evaluarea initiala, respectiv evaluarea nivelului de bază conform IFS, se poate demonstra  prin inregistrarea in baza de date IFS Global Market Food 2.

 

 

Dr Ing Ciobanu Emil

Director SYSCERT SRL

Partener internațional TUV HESSEN.