Noutati si Evenimente

Modificari ale standardelor din seria ISO 9000

ISO 9001 revizuit va fi lansat în 2025 – sunt anunțate revizuiri suplimentare

Calendarul pentru revizuirea ISO 9001 a fost finalizat. În plus, în luna octombrie s-a decis că și standardul internațional de management al calității ISO 9000 și ISO 19011 vor fi revizuite

 

Calendarul pentru revizuirea ISO 9001 a fost stabilit: Versiunea revizuită a standardului sistemului de management al calității este de așteptat să fie publicată în decembrie 2025. Aceasta este una dintre concluziile reuniunii anuale a Comitetului Tehnic 176 al Organizației Internaționale pentru Standardizare (ISO), care este responsabil pentru managementul calității. Grupul de lucru responsabil se va reuni pentru prima dată în decembrie 2023. În plus, în octombrie a fost luată decizia ca standardul internațional de management al calității ISO 9000 și ISO 19011 să fie, de asemenea, revizuite. In august, ISO a anuntat ca ISO 9001 va fi revizuit.

Standardele ISO 9004 și 9002, precum și ISO 10005 și 10006 au fost confirmate în forma lor existentă.

În revizuirea ISO 9001:2015, se pune accentul pe elaborarea de orientări suplimentare; Structura și domeniul de aplicare al standardului ar trebui menținute. O specificație de proiectare corespunzătoare, care ia în considerare efectele actuale ale schimbărilor globale, precum și modificările aplicației QM și prin utilizarea noilor tehnologii, este în prezent coordonată de grupul de lucru responsabil. Aspectele ESG trebuie, de asemenea, să fie luate în considerare din punct de vedere structural la elaborarea standardelor. În același timp, conform unei rezoluții a TC 176, cele șapte principii QM care sunt importante pentru implementarea ISO 9001 și se manifestă în ISO 9000 vor fi, de asemenea, revizuite.

"Folosind toate opțiunile de participare, inclusiv calitatea de membru de legătură cu EOQ și Asociația Internațională de Certificare a Personalului (IPC), am reușit să activăm și să nominalizăm cinci experți din mediul DGQ, EOQ și DIN pentru revizuiri", raportează Thomas Votsmeier, șeful standardizării la DGQ și șeful tehnic al comitetului DIN NA 147 00 01 AA Quality Management.

Revizuirea ISO 9000

Un nou grup de lucru este, de asemenea, în curs de înființare pentru revizuirea ISO 9000: 2015. O specificație de proiectare este în lucru. Și în acest caz se aplică următoarele: Domeniul de aplicare și conținutul standardului sunt, în general, păstrate. Printre altele, accentul se pune pe armonizarea termenilor cu actuala anexă SL și pe coordonarea terminologiei cu alte comitete tehnice ISO. Un nou document de discuție numit "Risk concept paper", care a fost prezentat de grupul de lucru TC 176 TG4 ca parte a discuțiilor privind înțelegerea și conceptul de "risc" și "abordarea bazată pe risc", va servi, de asemenea, ca contribuție atât pentru revizuirea ISO 9000, cât și pentru ISO 9001. Punctele de fond includ dezvoltarea istorică a conceptului de risc și integrarea acestuia în ISO 9001, decuplarea conceptelor de risc și oportunitate și îndrumări privind aplicarea modelului bazat pe risc pentru gestionarea riscurilor.

Între timp, Consiliul de Management Tehnic ISO (TMB) a decis că comitetele tehnice au o anumită flexibilitate în utilizarea definițiilor privind riscul, adică nu trebuie neapărat să fie o definiție identică în toate standardele sistemului de management.

Revizuirea ISO 19011

In plus, Consiliul de Management Tehnic ISO (TMB) a decis in septembrie sa revizuiasca ISO 19011 – Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management – si a infiintat un nou organism. Un calendar pentru acest lucru este în curs de pregătire. În acest context, rămâne de clarificat cum va arăta relația cu metodele de audit la distanță ISO 17012, care este în curs de dezvoltare. Actualizări

Instruire personal DSU - 2019

SYSCERT a derulat

Servicii de instruire personal în domeniul managementului calității pentru implementarea proiectului ”Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență”

 

Localități desfășurare cursuri: BUCUREȘTI,  CLUJ NAPOCA, IAȘI

Serviciile de instruire au vizat personalul implicat în procesul de implementare al sistemului de management al calității. Au fost trei tipuri de instruiri: Manager al Sistemelor de Management al Calității,  Auditor in Domeniul Calității, Specialist in Domeniul Calității.

Perioada de desfășurare cursuri: vara 2019.

Din partea DSU, proiectul a fost coordonat de Dl. Dr. Raed Arafat.

 

Obiectivul specific

Pregătirea teoretică și practică a cursanților, prin instruiri în domeniile specificate în proiect, în cadrul a 9 sesiuni de instruire a personalului implicat în implementarea standardului ISO 9001:2015, la nivelul celor 5 structuri MAI (DSU, IGSU, IGAV, DM, CPS).

 

Obiectivul echipei  SYSCERT în acest proiect: transmiterea catre cursanții propuși de beneficiar de cunoștințe la cel mai înalt nivel din țară și străinătate, având în vedere experiența internațională a lectorilor. Cunoștințele transmise au avut o orientare practică, pentru a constitui un suport în activitatea de implementare a unui sistem de management eficace în organizația beneficiarului.

In acest sens, în perioada de pregătire a demarării colaborării, Managerul de proiect și Coordonatorul echipei de formatori  Dl. Dr. Ing. Ciobanu Emil au  participat  la întâlniri cu reprezentanții beneficiarului. O bună comunicare s-a menținut și pe perioada derulării sesiunilor  de instruire. Cursanții au fost implicați în mod activ în derularea instruirilor. Majoritatea cursanților au apreciat ca foarte utile și interesante cursurile absolvite.

Organizația a finalizat cu succes  și procesul de certificare a organizației conform ISO 9001:2015.

Publicatii

Carte sisteme de management
Dl Ciobanu Emil, director al SYSCERT SRL  este unul dintre autorii lucrării „SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII – GHID DE IMPLEMENTARE A STANDARDULUI SR EN ISO 9001:2015” împreuna cu dl Nicolae Drăgulănescu și cu dl Călin Drăgulănescu. Cartea a fost lansată în 14.09.2016 de către Editura Standardizarea. 
Autorii acestei lucrări și-au propus să furnizeze cititorilor ei - fără să reproducă integral textul - o imagine de ansamblu a conținutului și implicațiilor standardului SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității – Cerințe