Ciobanu Emil

 

PREZENTARE

CURS AUDITOR  SISTEM MANAGEMENT CALITATE (40 ore)

oferit de

SC SYSCERT SRL  partener internațional al TUV HESSEN

și în varianta cu certificat TUV KNOW HOW

 

Cursul ”AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂȚII” se adresează în principal celor care ar trebui să efectueze audituri. În primul rând, auditorilor externi, persoane care, după finalizarea cu succes a unui astfel de curs, ar putea avea ocupația de auditor calitate, inclusiv  la organisme de certificare. În alte  cazuri, absolvenții acestui curs pot să efectueze auditurile interne în cadrul organizațiilor proprii sau la alte organizații, ex  la furnizori. Rapoartele lor de audit sunt destinate organizațiilor proprii sau organizațiilor cu care s-a convenit efectuarea auditului.

 

Cursul are la bază standardele

ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității. Cerințe

Standardele  seriei  ISO 10000

ISO 19011:2018 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management și

Standardul ocupațional  AUDITOR IN DOMENIUL CALITĂȚII,  COR 214130

 

S.C.  SYSCERT S.R.L. a derulat instruiri din 2002, a absorbit în 2014  firma colaboratoare COMETAM SRL, o firmă cu peste 20 ani de experienţă în consultanţă și instruire, participantă la programe PHARE, INFRAS, TEMPUS, LEONARDO, instruiri deschise sau in-house. Folosim ca lectori  auditori înregistraţi  DGQ, IRCA,  TÜV, Lloyd.

 In  anii de vârf ai derulării cursurilor, 2006-2008,  la instruirile noastre au participat peste 2000 de cursanţi. De 20 de ani suntem parteneri ai organismelor de certificare TUV din Germania.

Din 2016 au avut loc mai multe cursuri ”Auditor Intern ISO 9001:2015”, la numeroase organizații din țară, instruiri pe bază de contract.

COMETAM a avut până în 2017, autorizație CNFPA pentru cursul de AUDITOR in DOMENIUL  CALITATII, pentru AUDITOR de MEDIU și pentru cursul MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII. S-a renuntat la prelungirea autorizărilor cu ANC, nefiind rentabilă menținerea acestora.

Suporturile de curs au fost adaptate permanent la ultimele ediții ale standardelor ocupaționale și ale standardelor  ISO 9001:2015 și ISO 19011:2018.

In 2019 am derulat 4 cursuri cu durata de 40 de ore  pentru Auditori in Domeniul Calitatii pentru Departamentul de Situații de Urgență din MAI.

Activităţile de instruire sunt organizate în baza ofertei generale de instruire elaborate de SYSCERT sau adaptate la cerintele specifice ale clienților. Unele cursuri sunt recunoscute de TUV HESSEN.

 

REFERINȚE

Activitatea  auditorilor este descrisă în standardul SR EN ISO 19011 din septembrie 2018 care a înlocuit ediția din 2011. Standardul ISO 19011 are cerințe flexibile  și este referință  pentru toate tipurile de audituri: audituri de primă parte (audituri interne, audituri de secundă parte, audituri de terță parte.

ISO 19011 furnizează  îndrumări referitoare la coordonarea unui program de audit, la planificarea și  efectuarea auditurilor sistemelor de management precum și la competența și evaluarea unui auditor și a unei echipe de audit. Față de ediția din 2011, standardul ISO 19011:2018 are mai puține informații  referitoare la cerințele pentru diferitele categorii de auditori.

 Standardul ISO/IEC 17021-1 furnizează cerințe pentru personal și pentru auditarea sistemelor de management, la certificarea de terță parte.

Standardul ISO 9001:2015  Sistem de management al calității. Cerințe. Conține descrierea cerințelor de auditat a sistemelor de management al calității; va fi la baza studiilor de caz referitoare la sistemul de management al calității.

Standardul ocupațional AUDITOR IN DOMENIUL CALITĂȚII - COR 214130, aprobat in 2015 de Autoritatea Națională pentru Calificări; am ales acest standard pentru a prezenta competențele care se dobândesc în urma finalizării cu succes a cursului.

 

COMPETENȚE PROFESIONALE

 1. Modul de interacțiune al organizației cu  părțile interesate în domeniul calității.
 2. Dezvoltarea și actualizarea documentației referitoare  la sistemul de management al calității (ISO 9001:2015).
 3. Managementul calității (seria 9000) și principiile auditului sistemelor  de management.
 4. Derularea etapelor specifice procesului de audit al calității.
 5. Întocmirea documentației specifice procesului de audit, căutarea de informații
 6.  
 7. Managementul riscurilor.
 8. Tehnici de comunicare și de obținere a informațiilor specifice procesului de audit.
 9. Comunicare consecventă  și  eficace în situații  dificile.
 10. Capacitatea gestionării echipei și  lucrul în echipa de audit.
 11. Coordonarea echipei de audit.
 12. Analizarea și aprecierea conformității sistemului de management al calității pentru succesul  susținut al organizației (ISO 9004:2009).
 13. Evaluarea gradului de implementare, menținere și îmbunătățire a sistemului de management al calității și pentru asigurarea calității (auditul calității).
 14.  Creșterea valorii auditului.
 15. Asigurarea calității în activitatea auditorului.

 

Obiectivul echipei implicate de către SYSCERT în acest curs

A transmite cursanților cunoștințe la cel mai înalt nivel din țară și din străinătate având în vedere experiența internaționala a lectorilor. Cunoștințele transmise vor fi cu orientare practică pentru a constitui un sprijin în activitatea de implementare și auditare a unui sistem de management eficace în organizația beneficiarului sau clienților auditați.

Inainte de demararea cursurilor ne propunem o documentare asupra activităților  pe care le desfășoară viitorii cursanți pentru a alege studii de caz adecvate, utile in activitatea lor ulterioară. Vom lua în considerare permanent propunerile de îmbunătățire ale beneficiarului.

 

Cursanților,  pentru accesul la curs, li se solicită să aibă diplomă de licență ca urmare a finalizării studiilor superioare. Participantul trebuie să facă dovada participării la un curs cu tema  ”sistemul  de management al calităţii” prin certificatul obţinut la absolvire sau dovada experienţei în domeniu managementului calității.

 

DURATA CURSULUI va fi de 5 zile a 8 ore, total 40 de ore de activitate intr-o saptamana. Perioadele si programul pe zile si ore se vor transmite  in termenele stabilite.

 

  Coordonator echipa de formatori si formator.

Dr. ing. Emil Ciobanu auditor senior înregistrat  TÜV Hessen, de 20 de ani auditor TUV.Auditor certificat DGQ(Societatea Germana pentru Calitate) –EOQ((Organizaţia Europeană pentru Calitate), cu  experienţă practică în domeniul managementului calităţii începând cu  anul 1982 in industria de aviatie și didactică din 1972 la Universitatea  “Politehnica” Bucureşti. Consultant. Lector recunoscut  de  DGQ  pentru 4 din cele 5 module (saptamani) ale cursului de Auditor Calitate (extern) dupa modelul EOQ (organizația Europeană pentru Calitate.

 FORMATORI

Prof Univ Dragulanescu Nicolae  auditor sef la TUV .  Auditor certificat DGQ-EOQ .  Are o bogata experienta in domeniul managementului calitatii, autor a numeroase carti. Consultant, lector. Evaluator in cadrul Premiilor pentru Calitate.Vicepresedinte FRPC. Profesor titular la Universitatea Politehnica Bucuresti.Bogata experiență internațională ca si profesor in Maroc, Corea de Sud, Franta.

Weinschrot Hugo Auditor sef TUV HESSEN. Este  lector recunoscut de catre Asociatia Constructorilor de Automobile din Germania(VDA) in Romania pentru cursuri destinate industriei auto din Romania. Are zeci de cursuri pe an pentru industria auto.

 

SUPORT DE CURS  pe CD,  slideuri de prezentare. La fiecare trei cursanți  se  va asigura un standard ISO 9001:2015. Se pot utiliza si documentele organizatiei: politica, procedura de Audit Intern, tabele cu riscuri, dacă vor fi puse la dispozițíe de  către participanțíi la  cursuri. Se va urmări ca 30-40% din timpul alocat activităților la sală să fie studii de caz. Menționăm  ca la elaborarea suportului de curs s-au folosit și  cunoștințe dobândite  prin colaborarea  la cursurile Societatii Germane pentru Calitate (DGQ), cursuri recunoscute de Organizatia Europeana pentru Calitate.

 

MODALITATEA DE FINALIZARE

Testul final propunem sa fie numai în scris. Se vor aloca două ore pentru rezolvarea unui test grila cu 20 de întrebări și rezolvării unor studii de caz simple.

 

EVALUAREA PE PARCURS – constă în determinarea gradului de asimilare de către cursanţi a cunoştinţelor prezentate de lectori,  a modului de participare la studiile de caz, discuţii şi a frecvenţei la curs, verificate zilnic de lectori.

Lectorii vor acorda o notă cuprinsă între 1 şi 10, pentru rezultatele evaluărilor pe parcurs.

 

 EVALUAREA FINALĂ – constă în determinarea gradului de asimilare a cunoştinţelor şi de dobândire a abilităţilor de catre cursant, în conformitate cu obiectivele propuse.

Condiţiile de participare la examenul de absolvire vor fi :

- prezenţa minimă 80% ;

- notare  peste 5 la evaluarea pe parcurs.

 Participanților care promovează cursul li se acordă:

 Certificat    SYSCERT în limba română  conform procedurilor de instruire ale S.C. SYSCERT S.R.L. Se aplica  timbru sec pe certificat.

 Certificat   TUV KNOW HOW  in limba engleză, (are aplicată hologramă),  contra unei sume suplimentare de 65 EUR + TVA pe participant (pentru cine promoveaza testul si  solicita certificatul) .

REDUCERI din tariful de 1500 lei:

 • 5% pentru participarea la al doilea curs din programa  SYSCERT
 • 5% dacă firma este certificată de TÜV HESSEN  sau proces în derulare.
 • 5% pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiaşi firme, pentru un curs
 • 10% pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiaşi firme, pentru un curs
 • 10% dacă participaţi la cursuri ca persoană fizică

Se acordă o singură reducere, cea cu valoarea procentuală cea mai mare. Reducerea se aplică la valoarea fără TVA.

Preț pentru cursuri desfășurate în Bucuresti:

 • Certificat SYSCERT 1500 lei plus TVA
 • Certificat TUV KNOW HOW  1830 lei+TVA

Inscrierile  trebuie să aibă loc cu minim 14 zile înainte de ziua programată a începerii cursurilor. Plata  trebuie efectuă cu 10 zile înainte de începerea cursurilor. SYSCERT  îşi rezervă dreptul de a reprograma cursul în cazul în care nu este întrunit numărul minim de 8 participanţi.

Se pot oferi si cursuri in-house la care preturile se vor negocia. De asemenea, cursuri în mediul virtual.

Recomandăm ca înainte de înscriere la curs să consultați organismul de certificare cu care intenționați să colaborați asupra cerințelor referitoare la cursul agreat pentru a fi colaboratori ai respectivului organism.

 

NOTĂ

Organismele de certificare au propriile reguli de înregistrare a auditorilor (cursuri, studii, experiență).