Ciobanu Emil

 

STANDARDUL SR ISO 45001:2018

 

 

INTRODUCERE

 

BS OHSAS 18001 a fost înlocuit de  standardul   internațional SR ISO 45001:2018. O comisie ISO formată din 83 de delegați din 27 state membre (inclusiv Organizația Mondială a Muncii, a fost creată și s-a reunit pentru prima dată în Octombrie 2013 pentru a realiza  standardul ISO 45001. Elaborarea noii editii a durat mai mult datorita existentei de diferente intre legislatiile tarilor in privinta sanatatii si securitatii in munca.

Constatam o schimbare a codificarii standardului , OHSAS nu va primi seria ISO 18000 pentru că acest număr a fost alocat deja unui standard de ‘radio frecvență pentru elemente de management’. Prin urmare, odată ce a fost publicat standardul ISO 45001: 2018, statutul oficial al OHSAS 18001:2007 va fi considerat "retras" ţinând cont de perioada de tranzitie  de trei ani.

Acest Standard Internațional nu include cerințe specifice altor sisteme de management, cum ar fi de calitate, mediu, securitare sau management financiar, dar elementele sale pot fi integrate cu cele ale acestor standard de management.

Clauzele 4 - 10 conțin cerințe care pot fi folosite pentru a evalua conformitatea. Anexa A furnizează explicații informative  pentru a ajuta interpetarea acestor cerințe.

 

1. Diferențele  între  OHSAS 18001 și noul SR ISO 45001

 

Daca analizam fiecare clauza a ISO 45001 comparativ cu clauza aferenta a OHSAS 18001 o sa constatam ca unele clauze sunt absolut noi, foarte multe au fost modificate substanţial si doar câteva au suferit modificări minore si le putem considera neschimbate. In următorul tabel am marcat aceste schimbări.

 

 

Cerința

Noua

Substanțial modificată

1

Domeniu de aplicare

 

X

2

Referințe normative

 

 

3

Termeni și definiții

 

X

4

Contextul organizației

 

 

4.1

Înțelegerea organizației și a contextului acesteia

X

 

4.2

Înțelegerea necesităților și așteptărilor lucrătorilor și ale altor părți interesate

X

 

4.3

Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management SSO

 

X

4.4

Sistem de management SSO

 

 

5

Leadership și participarea lucrătorilor

 

 

5.1

Leadership și management

X

 

5.2

Politica SSM

 

 

5.3

Roluri, responsabilități și autorități organizaționale

 

 

5.4

Consultarea și participarea lucrătorilor

 

X

6

Planificare

 

 

6.1

Acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților

X

 

6.1.1.

Generalități

X

 

6.1.2

Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor și oportunităților

 

 

6.1.2.1

Identificarea pericolelor

 

X

6.1.2.2

Evaluarea riscurilor SSO și a altor riscuri ale SM SSO

X

 

6.1.2.3

Evaluarea oportunităților SSO și a altor oportunități ale SM SSO

X

 

6.1.3

Determinarea cerințelor legale și a altor cerințe

 

 

6.1.4

Planificarea acțiunilor

X

 

6.2

Obiective SSO și planificarea realizării acestora

 

 

6.2.1

Obiective SSO

 

X

6.2.2

Planificarea realizării obiectivelor SSO

 

X

7

Suport

 

 

7.1

Resurse

 

 

7.2

Competență

 

 

7.3

Conștientizare

 

X

7.4

Comunicare

 

 

7.4.1

Generalități

 

 

7.4.2

Comunicare internă

 

X

7.4.3

Comunicare externă

 

X

7.5

Informații documentate

 

 

7.5.1

Generalități

 

 

7.5.2

Creare și actualizare

 

 

7.5.3

Controlul informațiilor documentate

 

X

8

Operare

 

 

8.1

Planificare și control operațional

 

X

8.1.1

Generalități

 

X

8.1.2

Eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor SSO

 

X

8.1.3

Managementul schimbării

 

X

8.1.4

Aprovizionare

 

X

8.2

Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns

 

 

9

Evaluarea performanței

 

 

9.1

Monitorizarea, măsurarea, analizarea și evaluarea performanței

 

 

9.1.1

Generalități

 

X

9.1.2

Evaluarea conformării

 

 

9.2

Audit intern

 

X

9.3

Analiza efectuată de management

 

X

10

Îmbunătățire

 

 

10.1

Generalități

 

X

10.2

Incident, neconformitate și acțiune corectivă

 

X

10.3

Îmbunătățire continuă

 

X

      

Activităţile legate de munca efectuate sub controlul organizaţiei pot fi efectuate de lucrători angajaţi de organizaţie, lucrători ai furnizorilor externi, contractorilor, persoanelor fizice sau agenţiilor de ocupare a forţei de munca si de alte persoane în măsura în care organizaţia efectuează in comun controlul asupra muncii lor sau a activităţilor în legătură cu munca, în funcţie de contextul organizaţiei. Termenul ‘acțiune preventivă’ a fost scos din  ISO 45001 pentru că un scop fundamental al unui sistem de management este de a preveni incidentele SSM și prin urmare nu mai este nevoie de o clauză specifică referitoare la acțiuni preventive.In plus se vorbeste de riscuri. pentru a asigura îndepartarea inconsistențelor în aplicarea standardului ISO 45001  pe baza diferitelor interpretări.

 

 

Pe scurt - o prezentare a noutatilor/ diferentelor introduse de ISO 45001 fata de BS OHSAS 18001.

 

A. Alinierea îmbunătățită cu ISO 9001, 14001 și alte standarde de sisteme de management

Cea mai importantă schimbare fata de OHSAS 18001 este aceea că schema ISO 45001 va fi conformă cu noua structură la nivel înalt a ISO. Această structură standardizată si terminologie  este  folosită pentru toate standardele de management ISO: 9001, 14001 și 27001 care au  adoptat deja această structură. Noua structură  include urmatoarele concepte si completari  care nu sunt folosite în versiunea existentă a OHSAS 18001.

 

B. Contextul organizației cap 4 din ISO 45001

Această secțiune cere organizației să ia în considerare   aspectele interne și externe care pot avea impact asupra performanței SSM.  Se include:

- Intelelegerea organizatiei si  contextului acesteia.(aspecte interne si externe)

- Intelegerea necesitatilor si asteptarile lucratorilor si ale altor parti interesate.

Standardul nu cere organizaţiilor să documenteze aceste informaţii, însă pare a fi rezonabil să se aştepte ca toate organizaţiile, cu excepţia celor care sunt foarte mici, să aleagă să  menţină aceste informaţii în formă documentată si chiar sa le păstreze.

 

C. Leadership si angajament cap 5.1

Versiunile existente și anterioare ale standardelor de management au făcut referire la ‘top management’, inclusiv cerințele pentru ei de a stabili politica și obiectivele și de a se asigura că sunt comunicate angajaților.. Analizând textul clauzei 5.1. se observă că din 13 responsabilităţi ale managementului la vârf doar 6 conţin cuvântul asigura, deci pot fi delegate, restul fiind responsabilitatea exclusiva a managementului la vârf.

Conducerea de vârf va trebui să fie conştientă de noile cerinţe, inclusiv faptul că acestea vor fi auditate in mod direct la acest nivel al conducerii.

 

 

DConsultarea și participarea lucrătorilor Cap 5.4

Lucrătorii implicaţi în activităţile de zi cu zi şi cei mai expuşi la risc pot oferi o ampla perspectivă asupra potenţialelor probleme.

Este mai probabil sa fie mai eficace deciziile luate împreuna cu aceşti lucrători. Totuşi, organizaţia nu trebuie sa implice fiecare lucrător in fiecare decizie, sau sa acţioneze la fiecare sugestie.Organizatia trebuie sa asigure mecanisme, timp, instruire si resurse , necesare consultarii si participarii.

Este de competenţa organizaţiei să determine cea mai bună cale (modalitate) de a asigura o consultare şi o participare eficace şi dacă trebuie să instituie mecanisme formale, cum ar fi comisiile pentru sănătate şi siguranţă. Vedeti prevederi legale.

Organizaţia ar trebui să se asigure că procesele de consultare şi participare a lucrătorilor includ contractori şi alte persoane relevante, de ex. voluntari sau persoane care lucrează în anumite părţi ale organizaţiei care nu sunt acoperite de sistemul de management, dar care desfăşoară activităţi sub controlul organizaţiei.

 

E. Acţiuni pentru abordarea riscurilor şi oportunităţilor  Cap 6.1.

Capitol nou introdus in toate standardele de management. Atentie a nu se confunda aceste riscuri cu cele legate de accidente  de munca.

Determinarea riscurilor şi a oportunităţilor trebuie să se realizeze atât la nivel strategic, cât şi la cel operaţional:

- cele legate direct de procesele operaţionale sunt definite ca "riscuri SSM" şi "oportunităţi SSM",

- cele legate de nivelurile strategice sunt definite ca "alte riscuri pentru SSM" şi "alte oportunităţi pentru sistemul de management SSM".

Organizaţia trebuie sa menţină informaţii documentate atât pentru riscuri si oportunităţi, cat si pentru procesele si acţiunile necesare pentru a determina si a aborda riscurile si oportunităţile, in măsura necesara pentru a exista încredere ca acestea sunt efectuate aşa cum au fost planificate.

Deşi organizaţia ar trebui să ia în considerare toate riscurile potenţiale pentru performanţa SSM, nu este necesar să păstreze informaţii documentate detaliate pentru toate acestea.

La acest capitol 6.1.1 apare precizarea ca trebuie mentinute anumite informatii documentate.

 Nu există o cerinţă specifică pentru managementul riscului la nivelul întregii organizaţii, sau pentru o metodologie anume de abordare a riscurilor. O schimbare importantă este că ISO 45001  cere organizațiilor să ia în considerare și să abordeze riscurile   SSM  asociate cu serviciile externalizate cerute de către organizație. În cazul unui incident ,  cauzat de eșecul unui subcontractor căruia i-a fost externalizat serviciul, riscul potențial financiar al organizației mamă poate fi semnificativ. Un exemplu ar fi incendiul, explozia unui utilaj de foraj închiriat de către BP în Golful Mexic, dupa care a rezultat în decesul a 11 muncitori.

 

F.    Obiectivele  SSM (6.2.1)

La definirea obiectivelor sale in domeniul SSO, organizaţia trebuie să ia în considerare rezultatele evaluării riscurilor şi oportunităţilor, rezultatele consultării cu lucrătorii şi reprezentanţii acestora şi cerinţele legale aplicabile şi alte cerinţe.

Organizatia trebuie sa stabileasca obiectivele SSM pentru functii si nivele relevante..

Odată ce un nivel de performanţă a fost atins şi nu este posibilă o îmbunătăţire ulterioară, se poate stabili ca obiectiv menţinerea acelui nivel de performanţă, până când se identifică noi oportunităţi. Se mentioneaza mentinerea si pastrarea de informatii documentate.

 

G.    Competenta (7.2) şi conştientizare (7.3)

Pentru a îmbunătăţi performanţa SSM, este important ca atât organizaţia, cât şi lucrătorii individuali să înţeleagă ce înseamnă să fii "competent" şi cum poate fi atins şi demonstrat acest lucru.

Competenta lucrătorilor ar trebui sa includă cunoştinţe si abilităţi necesare pentru a identifica in mod adecvat pericolele si sa se ocupe de riscurile SSM asociate cu munca si locul lor de munca.

Lucrătorii ar trebui sa aibă competentele necesare pentru a se salva singuri în situaţii de pericol serios sau iminent. In acest scop, este important ca lucrătorilor sa li se facă instruiri privind pericolele si riscurile asociate muncii lor.

Conştientizarea lucrătorilor este realizata atunci când aceştia înţeleg pe deplin propriile lor responsabilităţi, autoritatea de a acţiona si modul in care acţiunile lor contribuie la realizarea obiectivelor SSM si eficacitatea sistemului de management SSM.

-Informații documentate (7.5)

Versiunile existente și anterioare ale standardelor de management fac referire la documente si înregistrări: Termenul introdus ‘informație documentată’ intenționează să acopere documentele si inregistrarile.

De remarcat este si faptul ca sunt cerute doar un număr restrâns de informaţii documentate care sa fie menţinute sau păstrate.

 

H.  Planificare şi control operaţional (6.1)

               

Organizaţia trebuie sa stabilească, sa implementeze si sa menţină procese pentru eliminarea pericolelor si reducerea riscurilor SSO utilizând  controale.

Acest capitol este mai cuprinzător decat in cazul OHSAS18001.

 

I. Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns (8.2)

Exista acum obligaţii explicite de instruire si comunicare către lucrători a aspectelor aferente situaţiilor de urgenta.

Orice incident care a avut loc în timpul unei situaţii de urgenta sau a unui exerciţiu trebuie considerat ca fiind o neconformitate a sistemului şi trebuie stabilite acţiuni corective adecvate pentru a preveni reapariţia acestuia.

 

 J.  Analiza efectuata de management (9.3).

Managementul la cel mai înalt nivel trebuie sa analizeze sistemul de management SSO al organizaţiei, la intervale planificate, pentru a îi asigura continua potrivire, adecvare si eficacitate.

Termenii utilizaţi in raport cu analiza de management ar trebui sa fie înţeleşi astfel:

- potrivirea se refera la maniera in care sistemul de management SSO se potriveşte organizaţiei, operaţiunilor sale, sistemului sau cultural si de afacere;

- adecvarea se refera la maniera in care sistemul de management SSO este implementat in mod adecvat;

- eficacitatea se refera la maniera in care sistemul de management SSO îşi îndeplineşte rezultatele intenţionate.

O alta întrebare este daca managementul la vârf trebuie sa participe efectiv la întreaga analiza? Standardul nu precizează ca acesta trebuie să conducă analiza ci doar ca trebuie sa analizeze sistemul de management, neprecizând si cum anume se face aceasta. Nu exista o cerinţa ca subiectele analizei efectuate de management sa fie abordate toate o singura data. Deşi nu este o abordare uzuala, analiza efectuata de management poate avea loc în mod treptat pe o perioadă de timp şi poate face parte din activităţile de management programate în mod regulat, cum ar fi întâlnirile consiliilor de conducere sau cele operaţionale.

Managementul de la acel mai înalt nivel trebuie sa comunice ieşirile relevante ale analizei efectuate de management către lucrătorii săi si, atunci când exista, către reprezentanţii lucrătorilor.

Acesta este un alt exemplu al implicării a conducerii de vârf, pe care standardul o presupune.

 

2. Ce este ISO 45001

 

ISO 45001 este standardul internațional care specifică cerințele unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale, împreună cu liniile directoare, ce permite unei organizații să-și îmbunătățească performanța în prevenirea rănirilor și a îmbolnăvirilor profesionale. ISO 45001 se va aplica tuturor organizațiilor indiferent de mărime, tip sau natură. Toate cerințele sale vor fi integrate în procesele de management ale organizațiilor. ISO 45001 permite unei orgainizații să integreze și alte aspect de sănătate și securitate, cum ar fi bunăstarea angajaților.
 

3. Ce nu este ISO 45001

 

ISO 45001 nu specifică criteriile specifice pentru performanța  SSM, nici nu este prescriptiv referitor la proiectarea unui sistem de management SSM. Un sistem SSM  al unei organizații trebuie să fie specific, să îndeplinească nevoile organizației în prevenirea rănirilor și a îmbolnăvirilor profesionale, prin urmare o organizație mică cu riscuri scăzute poate avea nevoie să implementeze numai un sistem relativ simplu, în timp ce o organizație mare cu riscuri ridicate poate avea nevoie de ceva mult mai sofisticat. Orice fel de sistem poate fi capabil să se conformeze cerințelor standardului. ISO 45001 nu abordează în mod specific probleme ca securitatea produsului, deteriorarea proprietății sau impacturi de mediu și o organizație nu este nevoită să țină cont de aceste probleme, decât dacă ele prezintă riscuri pentru angajații săi. ISO 45001 nu intenționează să fie un document legal, este un instrument de management cu folosire voluntară de către organizații care doresc să elimine sau să reducă riscurile in domeniul SSM..


 4. Concluzii

 

ISO 45001 se bazează pe OHSAS 18001 dar este un standard nou şi distinct, multe clauze fiind noi sau semnificativ schimbate, restul, in special cele referitoare la partea operaţională a SSO suferind schimbări minore. In acelaşi timp este un standard dinamic care permite o integrare mult mai uşoară cu celelalte standarde pentru sisteme de management.

ISO 45001 a adus schimbări semnificative, ceea ce implica nu numai noi cunoştinţe, dar si noi abilităţi pentru auditori.

Daca aveti nevoie de mai multe informatii referitoare la ISO 45001 precum si la suportul pentru tranzitia la acest standard, nu ezitati sa ne contactati!

Ca o extindere a experientei personalului folosit in activitatile de certificare sisteme, SYSCERT ofera o gama larga de instruiri in domeniul sistemelor de management si nu numai. Instruirile sunt destinate personalului specializat si personalului de conducere din organizatii de toate marimile si domeniile de activitate. In special oferim in aceasta perioada cursuri referitoare la  standardele  ISO 9001, 14001, 45001.

Informatii despre cursurile referitore la tranzitia la ISO 45001 se pot obtine de la dna Burlacescu Veronica,  0728- 983 990, office@syscert.ro

Si dl Papadopol Andrei tel 0740031562 marketing@syscert.ro,

Vedeti  www.syscert.ro.

 

BIBLIOGRAFIE

SR ISO 45001/aprilie 2018  Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca. Cerinte si indrumari pentru utilizare.
 CRISTIAN RONCEA  - Revista SRAC Calitatea acces la success 2018

Materiale de pe internet.